สธ.จับมือ8องค์กรเดินหน้าเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 : วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global One Health Day) กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย ได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 8 องค์กร ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (455)

รูปภาพ
เอกสารแนบ