สธ.เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุเร่งจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล (Long Term Care) จัดระบบการดูแล ที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น นำไปสู่การบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งในปี 2559 รัฐบาลให้ ความสำคัญการดูแลผู้สูงอายุ ได้อนุมัติ งบประมาณ 600 ล้านบาท มีเป้าหมายดำเนินการใน 1,092 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อ ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 100,000 คน สำหรับภาคตะวันออกเฉียง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (386)

รูปภาพ
เอกสารแนบ