สาธารณสุขเดินหน้ากำจัดพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมี อุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงมากที่สุดในโลก ที่ผ่านมา มีการดำเนินการกำจัดปัญหาพยาธิไม้ใบตับอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเป็นวาระอีสานในปี 2555 และผลักดันเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในปี 2558 พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยโรค...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (389)

รูปภาพ
เอกสารแนบ