เลาะรอบเมือง: เสนอ สปสช.จัดซื้อยา จ.2 สามกองทุน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม เสนอแนวทางบริหารจัดการยา โดยควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จัดซื้อยาบัญชี จ.2 รวมทั้ง 3 กองทุนสุขภาพอ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (403)

รูปภาพ
เอกสารแนบ