สปช.เห็นชอบแก้ปัญหากองทุนสุขภาพรัฐ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นชอบรายงานปฏิรูประบบสาธารณสุขของคณะกรรมาธิการการปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเน้นแก้ปัญหาระบบการเงินการคลังสุขภาพ รวมถึงการจัดการ 3 กองทุนสุขภาพ โดยการออกเป็น พ.ร.บ.จัดตั้งคณะกรรมการสภาประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดการกองทุนสุขภาพต่างๆอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (332)

รูปภาพ
เอกสารแนบ