ทบทวนนโยบายปราบยาเอาผู้เสพเข้าคุกยิ่งสร้างอาชญากร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ปัจจุบันมีการกำหนดโทษไว้อย่างรุนแรง โดยเฉพาะ ผู้เสพ ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 1 แสนบาท วันนี้โลกมองยาเสพติดเป็นเรื่องของสาธารณสุข เป็นเรื่องของสุขภาพและการเข้าถึงยา มองว่าคนเสพเป็นผู้ป่วย เป็นโรคหนึ่งที่ต้องได้รับการบำบัดเยียวยาจนหายขาด พล.อ.ไพบูลย์ ระบุชัดเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา แนวคิดของ พล.อ.ไพบูลย์ สอดคล้องกับผลการวิจัยหลากหลายประเทศ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (389)

รูปภาพ
เอกสารแนบ