สธ.แจงวัดควรรู้กฏหมายติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ความไม่เหมาะสมและกระทำเกิดกว่าเหตุของนักวิชาการสาธารณสุข จ.มุกดาหาร ที่ตระเวนถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ใน จ.น่าน แล้วทำหนังสือแจ้งความให้ดำเนินคดีกับวัด ในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายเขตปลอดบุหรี่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พ.ศ.2553 ล่าสุด พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สธ.กล่าวว่า สธ.รณรงค์เรื่องวัดปลอดบุหรี่ตลอดซึ่งในต่างจังหวัด...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (390)

รูปภาพ
เอกสารแนบ