บิ๊กตู่ง้อหมออาวุโส เศรษฐกิจเลี่ยงขยายปมใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...จะด้วยความผิดพลาดหรือความตั้งใจก็แล้วแต่ แต่การนำหน่วยงานตรวจสอบอย่าง คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ (คตร.) เข้าไป เล่นงาน หน่วยงานอย่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นพวก ตระกูล ส. หรือองค์กรในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ทำให้รัฐบาลสูญเสียแนวร่วมสำคัญที่ร่วมเชียร์กันมาตั้งแต่ต้นไป...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (313)

รูปภาพ
เอกสารแนบ