ไม่เชื่อมั่นปิดเหมืองทองคำ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบข้อเสนอของ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรของเหมืองแร่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายเวลาบริษัท อัครา รีซอร์สเซส ถึงปลายปี 2559 เท่านั้น...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (353)

รูปภาพ
เอกสารแนบ