วัสกดุก่อสร้างภูมิภาคสู่ความหวัง'เมืองไทยปลอดใยหิน'ในอนาคต | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เพราะเหตุผลสำคัญคือความเสี่ยงต่อ โรคร้ายอย่าง มะเร็งเยื่อหุ้มปอดในมนุษย์ กระแสแห่งความห่วงใยในสุขภาพของ ทุกฝ่าย จึงแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ไม่เว้น แม้แต่ในพื้นที่นอกเมืองหลวง ทั้งในปริมณฑล และในจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ที่ในปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากสารแทนแทนแร่ใยหิน เริ่มได้รับความนิยม และยอมรับให้เข้ามาแทนที่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน และกลายเป็นที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (356)

รูปภาพ
เอกสารแนบ