'ทต.แม่ยาว'ต้นแบบป้องกันความปลอดภัยจากแร่ใยหิน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อร่วมประชุมกับทาง นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศบาลตำบล (ทต.) แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องกำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (472)

รูปภาพ
เอกสารแนบ