ปั่นเพื่อแม่ของแผ่นดิน ปั่นเพื่อสุขภาวะคนไทย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ผมเฝ้าติดตามข่าวคนไทยนับแสน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนทพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระจางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...แม่ของแผ่นดิน แล้วอดปลื้มใจไม่ได้ เมื่อกระแสการใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (387)

รูปภาพ
เอกสารแนบ