เนชั่นสุดสัปดาห์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

รัฐวางเป้าคนไทยมีคุณภาพงัดมาตรการโลกสวย ด้วยการ 'ท้อง'

     ที่ช้อปกระจายเพื่อชาติกันมาแล้ว วันนี้ถึงเวลาคนไทยทำเพื่อชาติกันอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เอาฤกษ์เอาชัยกันช่วงวาเลนไทน์ วันแห่งความรักพอดิบพอดี กับอภิมหาไอเดียบรรเจิดของรัฐบาลลุงตู่ โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กับโครงการ 'ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ' อันเป็นโครงการ ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชา อานุภาพนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

     สุชน นนท์บุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับเวทีสำคัญมาก ของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง 26 จังหวัดภาคกลาง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นแกนหลักในการสนับสนุน นั่นคือเวที ยกระดับพลังความรู้สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ครับ ถึงชื่อยาวไปหน่อย แต่สรุปเนื้อหาโดยรวมให้เข้าใจได้แบบสั้นๆ ง่ายๆ ก็คือ การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

รอยเกวียนแห่งการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ

     สุชน นนท์บุรี ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ปลายเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาส เข้าร่วมงานประชุมวิชชาการ 4 ภาค เพื่อถ่ายทอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในหลายๆ พื้นที่ งานนี้ มีภาคีเครือข่ายจากพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน กลาง และภาคใต้ ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คล้องแขนกันมาจัด กระบวนการพัฒนาความรู้จากการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สร้างความเข้มแข็งคนไทย สู้!.ออนไลน์ขายสุขภาพ

     ...เสริม ที่บริษัทขายตรงโฆษณาว่าผสม หมามุ่ยอินเดีย ปรากฎมีผู้รับประทานเข้าไป เกิดอาการแพ้จนถึงขั้นเสียชีวิตที่จังหวัดตรัง น่าเป็นห่วงครับ!

กรรมการสุขภาพแห่งชาติสัญจรร้อยเอ็ด จุดประกาย สานพลังรัฐ-ชุมชน-เอกชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

     เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2559 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เดินทางร่วมกันใน เวทีสัญจรเพื่อ ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้แสดงศักยภาพของพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งท่ามกลางปัญหาสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

Subscribe to เนชั่นสุดสัปดาห์