ฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชา อานุภาพนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สุชน นนท์บุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับเวทีสำคัญมาก ของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั้ง 26 จังหวัดภาคกลาง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นแกนหลักในการสนับสนุน นั่นคือเวที ยกระดับพลังความรู้สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ครับ ถึงชื่อยาวไปหน่อย แต่สรุปเนื้อหาโดยรวมให้เข้าใจได้แบบสั้นๆ ง่ายๆ ก็คือ การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (476)

รูปภาพ
เอกสารแนบ