สุขภาวะคนเมือง เรื่องใหญ่ที่ถูกมองข้าม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สมัยก่อน...เมื่อพูดคำว่า เมืองใหญ่ เราก็มักจะนึกถึงแต่กรุงเทพมหานคร แต่เดี๋ยวนี้ ยุคนี้ มีหัวเมืองหลักๆ ที่พัฒนาตัวเองจนเรียกว่า มหานคร มากมายครับ หัวใจสำคัญก็คือสภาพเศรษฐกิจที่เติบโต และการขยายตัวรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ผู้คนหลั่งไหลจากทุกที่ เข้าไปแออัดกันแทบทุกตารางนิ้ว ทั้งพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การทำงาน การบริโภค ทุกๆ อย่างหมุนเวียนเปลี่ยนตามไปด้วย แต่สิ่งที่เหมือน...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (530)

รูปภาพ
เอกสารแนบ