จักรยาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

   เวทีรับฟังความเห็น หนุนสร้าง “สังคมจักรยาน” ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สธ.เผยนำกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพ หรือ HIA ดึงทุกภาคส่วนได้เสียเข้าร่วม ลดความขัดแย้งในการใช้ถนน หวังทางจักรยานเชื่อมกรมกอง และเดินทางไปต่อรถไฟฟ้า ขณะที่ รพ.ศรีธัญญา ร่วมใช้ดูแลเยียวยาคนไข้ คาดปี ๒๕๕๙ เห็นผลเป็นรูปธรรม
 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเปิดไฟเขียว ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเดินและใช้จักรยาน 7 ปี

   เสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆ ที่มาร่วมกันแสดงความเห็นต่อ “แผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔)” ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลื่อนประเด็นนี้ ที่จะมี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักตาม “โรดแมป” ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 

ปั่นเพื่อแม่ของแผ่นดิน ปั่นเพื่อสุขภาวะคนไทย

   ผมเฝ้าติดตามข่าวคนไทยนับแสน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ไบค์ ฟอร์ มัม ปั่นเพื่อแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนทพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระจางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...แม่ของแผ่นดิน แล้วอดปลื้มใจไม่ได้ เมื่อกระแสการใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (387)

เดินหน้าพัฒนาทางจักรยานทั่วประเทศ สร้างสุขภาวะนักปั่นระดับชุมชน

เวที สช.เจาะประเด็น หนุนรัฐบาลทำตามสัญญา เดินหน้าส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมติดตามความคืบหน้าในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เดือน ธ.ค.นี้ ขณะที่กรมอนามัยเผย สธ.เป็นต้นแบบโครงการ Bike for all สร้างเลนจักรยาน ๖ กม. รณรงค์บุคลากรทั่วประเทศ ด้านกรมทางหลวงชนบท แจงพัฒนาเส้นทางรองรับ ๒๖๕ กม. หวังเชื่อมวิถีชุมชนท้องถิ่น พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมพัฒนา นักปั่น แนะ กทม. ขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน-บีทีเอส เพิ่มที่จอดจักรยานห้างสรรพสินค้า
 

Subscribe to จักรยาน