คุยกับเลขาฯ

   เมื่อจะเดินทางไกล ไม่ว่าจะเลือกใช้เส้นทาง วิธีการหรือยานพาหนะแบบใด การตั้งทิศให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก      ยิ่งถ้าเป็นการเดินทางซึ่งไกลมากและใช้ระยะเวลายาวนาน ก็มักต้องมีการแวะเพื่อหยุดพักระหว่างทาง หรือ เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนยานพาหนะตามความเหมาะสม เพื่อนร่วมทางย่อมเปลี่ยนหน้าไปบ้าง      ในตอนท...
26/09/2018

สื่อสิ่งพิมพ์ (Flipping ebook)

จดหมายข่าวสานพลังเดือน ตุลาคม
จดหมายข่าวสานพลังเดือน กันยายน
จดหมายข่าวสานพลังเดือน สิงหาคม