ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง ถ่ายทำและบันทึกภาพวิดีโอและตัดต่อลำดับภาพวิดีโอ 15/11/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้าง ถ่ายทำและบันทึกภาพวิดีโอและตัดต่อลำดับภาพวิดีโอ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างถ่ายทำและบันทึกภาพวิดีโอและตัดต่อลำดับภาพวิดีโอ กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ