หนุนเอกชนร่วมผลิต'พยาบาล'แก้ขาดแคลน-ส่งทำงานบ้านเกิด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

วิชาชีพ พยาบาล ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในภาวะ ขาดแคลน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ ประมาณ 1.8 แสนคน แต่ทำงานในระบบจริงๆ เพียง 1.3 แสนคน ขณะที่ความต้องการพยาบาลวิชาชีพ มีปริมาณสูงถึง 1.6 แสนคน นั่นหมายความว่า ในระบบสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ อีก 3 หมื่นคน โดยสภาการพยาบาลไทย คาดว่าถ้าไม่มีมาตรการรับมือ ในปี 2563...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (373)

รูปภาพ
เอกสารแนบ