คลอดแผนขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561-2565 โดยได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 3 ด้านคือ 1.ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยจะปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (452)

รูปภาพ
เอกสารแนบ