ชี้ป่วยซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตาย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...โลกประมาณ 1.53 ล้านคน โดยเฉพาะเพศชายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า สำหรับในไทยจากการเก็บข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายพบว่า ลักษณะการฆ่าตัวตายที่พบมากสุดคือ การแขวนคอการดื่มสารเคมีทางการเกษตร และจากการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมทำหนังสือพบว่าแพทย์ทั่วไปรู้จักโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชน้อย โดยโรคซึมเศร้ามีอาการหลายแบบ เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ใจ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (421)

รูปภาพ
เอกสารแนบ