'อย.'ชงแก้กม.ถอน'กระท่อม'พ้นยาเสพติด | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. . ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ระหว่างเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตามขั้นตอน ว่า สาระของกฎหมายฉบับนี้ กำหนดอายุผู้ซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามจำหน่ายบุหรี่แยกมวน เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่ นพ.สุเทพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (393)

รูปภาพ
เอกสารแนบ