ต้นรักยับยั้งการเติบโตจากเชื้อมะเร็ง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...การอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย ดร.ภญ.สุภาวดี กล่าวอีกว่า งานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดเส้นทางใหม่ในการค้นคว้าวิจัยต้นรัก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้ในการแพทย์แผนไทย แผนจีน และอายุรเวช มายาวนาน และผลการวิจัยนี้ ทีมคณะวิจัยได้จดสิทธิบัตรระดับนานาชาติจำนวน 3 ฉบับ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ฉบับ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลการวิจัยไปต่อ ยอด หาความ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (459)

รูปภาพ
เอกสารแนบ