ประสบการณ์ ปฏิรูประบบสุขภาพ ปรากฏการณ์ 'สร้างนำซ่อม' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศขนานใหญ่ในขณะนี้ ทำให้ผู้คนหลายภาคส่วน ตื่นตัว ที่จะทำให้เสียงสะท้อนของตน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.สอดคล้องกับจังหวะก้าวของ การปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช. ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (359)

รูปภาพ
เอกสารแนบ