นัดชุมนุมศาลากลางทั่วปท.รณรงค์ต้านร่างกม.จีเอ็มโอ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...และอเมริกากลางปนเปื้อนจีเอ็มโอ หรือในปี 2554 จีนตรวจพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอของข้าวที่ส่งออกจากจีนไปสวีเดน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ทำให้จีนส่งออกลดลงมาก ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและหามาตรการเตรียมพร้อม อาทิ ติดฉลากจีเอ็มโอ น.ส.สารีกล่าวว่า เห็นด้วยกรณีฉลากจีเอ็มโอ เพราะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ทางแก้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (324)

รูปภาพ
เอกสารแนบ