ข้อเสนอประชาสังคมรื้อระบบบริการ บัตรทอง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ปัจจุบันประเทศไทยมีกองทุนที่ดูแลด้านสุขภาพของประชาชนไทย 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งที่ผ่านมา ในเรื่องของระบบสุขภาพของประเทศไทยนั้น มีเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน นักวิชาการ รวมไปถึงเอ็นจีโอหลากหลายคน ว่าควรจะมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ ระบบการรักษา ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ มากขึ้น นพ.ธีระ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (366)

รูปภาพ
เอกสารแนบ