อาหาร | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

จี้ปรับคุณภาพอาหารกลางวันใน ร.ร.

     นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ในฐานะที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐได้เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจาก 13 บาท เป็น 20 บาทต่อหัวนั้น จากการศึกษาพบว่าเงิน 20 บาท สามารถจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ แต่หลังจากเพิ่มงบฯค่าอาหารกลางวันแล้ว กรมอนามัย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

นัดชุมนุมศาลากลางทั่วปท.รณรงค์ต้านร่างกม.จีเอ็มโอ

     ...และอเมริกากลางปนเปื้อนจีเอ็มโอ หรือในปี 2554 จีนตรวจพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอของข้าวที่ส่งออกจากจีนไปสวีเดน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ทำให้จีนส่งออกลดลงมาก ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและหามาตรการเตรียมพร้อม อาทิ ติดฉลากจีเอ็มโอ น.ส.สารีกล่าวว่า เห็นด้วยกรณีฉลากจีเอ็มโอ เพราะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ทางแก้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

Subscribe to อาหาร