เตรียมปรับปรุงกฎหมายเหล้าทันยุคขีดวงวันเวลาห้ามขายห้ามดื่มลักษณะวิธีซื้อ-ขายต้องห้าม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    สาธารณสุข สธ.เร่งปกป้องเยาวชนจากการดื่มสุรา ต้นเหตุสำคัญ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ พ.ศ.2551 ให้ทันสมัย ครอบคลุมการขายรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขายตรง รวมทั้งกำหนดวัน-เวลา ห้ามขาย ห้ามดื่ม และลักษณะหรือวิธีการขายที่ต้องห้ามเพิ่มเติม
 
    เย็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, นางคนึงจันทร์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก ว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขณะนี้หลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข เช่น การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดอายุผู้ดื่ม ห้ามขายให้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ วัน เวลา และสถานที่ห้ามขายหรือห้ามดื่ม 11 ประเภท เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกษา หอพัก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีขนส่ง เป็นต้น อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (318)

รูปภาพ
เอกสารแนบ