อย.ออก'โลโก้'อาหารทางเลือกสุขภาพหวังให้ผู้ผลิตลดหวานมันเค็ม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เพื่อแสดงคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหาร หวังให้ผู้ผลิตลดปริมาณหวาน มัน เค็มในอาหาร เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในกลุ่มประชาชน และเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ โดยมี 9 บริษัท 24 ผลิตภัณฑ์ ให้ความร่วมมือนำร่อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึง 30 มิ.ย.ศกนี้ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (418)

รูปภาพ
เอกสารแนบ