จี้รัฐคุมใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์คาดส่งผลถึงคนเกิดเชื้อดื้อยา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ตกค้างในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแม้ว่าจะยังบอกเรื่องปริมาณมากน้อยไม่ได้ แต่อาจมีความเชื่อมโยงในการปนเปื้อนมากับอาหารได้ ขณะนี้มีความตื่นตัวกันมากในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการตั้งเป้าว่าหากโรงพยาบาลใดสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ตามเป้าหมาย จะมีเงินท็อป อัพให้ตอบแทน แต่ทั้งนี้ มีการพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลเอกชน เพราะเขามีเป้าหมายว่าผู้ที่เข้ามา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (439)

รูปภาพ
เอกสารแนบ