ท้องไม่พร้อม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พร้อม'

     การแก้ปัญหาเรื่อง ท้องไม่พร้อม ในวัยรุ่น เป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) หลังจากร่วมมือกับ 5 หน่วยงานหลัก ตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานระดับอินเตอร์ อย่างองค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พรบ.ป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ดีเดย์29ก.ค.คาดลดเด็กท้องก่อนวัยอันควรได้75%พร้อมจี้รร.สอนเพศศึกษารับมือ

     สาธารณสุข * สธ.ประกาศใช้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผลตั้งแต่ 29 ก.ค.นี้ คาดลดจำนวนแม่วัยใสลงได้ 75% จี้โรงเรียนจัดสอนเพศศึกษาและวิธีการคุมกำเนิดถูกวิธีรอบด้าน ผลสำรวจเด็กเผยท้องเพราะเลียนแบบเพื่อน สื่อเหล้า โดนคนใกล้ชิดข่มขืน นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานแถลงข่าว พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : เด็ก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พบวัยรุ่น15-19ปี80%'ท้องไม่ตั้งใจ'ทำแท้ง-ทิ้งลูกอื้อ

     ...เครียดและภาวะซึมเศร้า ปัญหาเรื่องการเรียน ครอบครัวและสังคมรุมเร้า อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของรพ.รามาฯพบว่า แม่วัยรุ่นมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า ก่อนคลอด 42% และหลังคลอด 20% ส่งผลต่อสุขภาพแม่และทารก ผลกระทบต่อลูกของแม่วัยรุ่นผลกระทบทางด้านลูกของแม่วัยรุ่นได้แก่ เด็กเกิดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 18% หรือเสียชีวิตหลังคลอดการขาดทักษะในการเป็นพ่อแม่มีผลกระทบทำให้ลูกของแม่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

'คลินิกแม่วัยรุ่น'รามาฯแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

     ...ยังสูงถึงร้อยละ 12.2 เพิ่มจากร้อยละ 11 ในปี 2553 ปัญหาที่ตามมาคือ การทำแท้งผิดกฎหมาย ซึ่งจาก รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2556 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าสัดส่วนการทำแท้งในกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีถึง ร้อยละ 28.1 ของผู้ป่วยที่ทำแท้งในสถานพยาบาล ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหิดล กล่าวว่า คลินิกแม่วัยรุ่น เปิดให้บริการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ข่าวดี!วิกฤติ'แม่วัยใส'ไทยลดสธ.ทำ 5 เมนูสุขภาพเสริมเกราะป้องภัยยุคดิจิตอล

     นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์แม่วัยรุ่นมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนข้อมูลอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีโดยธนาคารโลกปี 57 ไทยอยู่อันดับ 12 ของเอเชีย จากเดิมอันดับ 11 และเป็นอันดับ5 ของอาเซียน นอกจากนี้ จากการสำรวจปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นล่าสุดปี 54 พบปัจจัยปกป้องวัยรุ่น ว่าการที่พ่อแม่มีเวลาคุยกับลูกมากขึ้น ตลอดจนการมี...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Subscribe to ท้องไม่พร้อม