กล้าคุยกับลูกเรื่องเพศลดวัยรุ่น'ท้องไม่พร้อม' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     การแก้ปัญหาเรื่อง ท้องไม่พร้อม ในวัยรุ่น เป็นภารกิจสำคัญด้านหนึ่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) หลังจากร่วมมือกับ 5 หน่วยงานหลัก ตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานระดับอินเตอร์ อย่างองค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (564)

รูปภาพ
เอกสารแนบ