สคบ.ประสานเครือข่ายเอเชียแบนสินค้าแร่ใยหินอันตราย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ทุกวันนี้คนเรามักจะระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสเรื่องสุขภาพ ดูได้จากการเลือกรับประทานอาหาร ที่ไม่คำนึงถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องประโยชน์และไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีภัยใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามไป และน้อยคนนักที่จะรู้ถึงพิษภัยของมัน ก็คือ แร่ใยหิน หรือ แอสเบสทอส (Asbestos) ที่สามารถคร่าชีวิตของเราได้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (396)

รูปภาพ
เอกสารแนบ