เตือนเด็กลดกิน ขนมขบเคี้ยว ชี้เสี่ยง'ป่วย'โรคไตเรื้อรัง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ญี่ปุ่น จะเค็มกว่าอาหารปกติถึง 50 เท่า ส่วนอาหารแช่แข็งตามร้านสะดวกซื้อเค็ม 30 เท่า แนะหนังตาใบหน้า-เท้าและตัวบวม รีบพบหมอทันที เมื่อวันที่ 15 ก.พ. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม โดยมี นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สธ., ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (416)

รูปภาพ
เอกสารแนบ