ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ตอน เปลี่ยนคนที่หนองหิน

นี่คือปฏิบัติการของคนธรรมดาสามัญบนแผ่นดินอีสาน ที่จะร่วมกันเปลี่ยนชุมชน จากชุมชนอบายมุข เต็มไปด้วยความรุนแรง ให้กลายเป็น ชุมชนแห่งความสุข ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี ด้วยปฏิบัติการที่ชาวบ้านเรียกว่า ปฏิบัติการ ลุก (ขึ้นจัดการ) ปลุก (ให้ปัญญาตื่น) เปลี่ยน (เปลี่ยนแปลงบ้านเฮาให้ดีขึ้น) ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

ติดตามชม รายการ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. ช่อง NOW26 หรือรับชมออนไลน์ได้ทาง www.now26.tv
--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน ชันชีนาทอน

นี่คือ ตำบลเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล ตำบลที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีทั้งขุนเขา ผืนนา ป่า และท้องทะเล เป็นแผ่นดินที่ผู้คนทั้ง 2 ศาสนา อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปรองดอง ตำบลริมฝั่งทะเลอันดามันแห่งนี้ มีชื่อว่า ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

แต่ใช่ว่าการมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตที่สุขสงบ จะทำให้ต.นาทอน มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ ที่ต.นาทอน ก็เหมือนกับชุมชนแห่งอื่นๆ ที่มีหลายปัญหาต้องแก้ไข เพียงแต่ที่นี่ เลือกวิธีแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกับชุมชนอื่นๆ พวกเขาเลือกระบวนการที่ชาวบ้านเรียกว่า ชันชีนาทอน หรือว่า สัญญาใจของคนนาทอน จะมาเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้อย่างไร และชาวบ้านได้เรียนรู้อะไรบ้าง ติดตามได้ใน ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ออกอากาศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามชม รายการ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. ช่อง NOW26 หรือรับชมออนไลน์ได้ทาง www.now26.tv
--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน ลำปาง...เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส

นี่คือ บ้านไร่ศิลาทอง ต.วิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำปาง ไม่กี่สิบกิโลเมตรเท่านั้น แต่ที่นี่ยังมีวิถีการเกษตร ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบฉบับของคนชาวเหนือ และอิงอาศัยอยู่กับผืนป่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของพวกเขาเอง

แต่ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนของโลก ก็มักจะทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ลำปางก็หนีไม่พ้นเช่นกัน ที่มักจะเจอกับปัญหาน้ำท่วม และปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะที่บ้านไร่ศิลาทองนั้น มักจะมีปัญหาไฟป่าลุกลามในช่วงฤดูแล้ง และจะถูกกล่าวหาเป็นประจำว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดภาวะหมอกควันของตัวเมืองลำปาง

เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกกล่าวหา และเป็นการปกป้องทรัพยากรอันทรงคุณค่าของพวกเขา ชาวบ้านไร่ศิลาทองจึงลุกขึ้นมา จัดการด้วยวิธีบ้านๆ คิดแบบบ้านๆ และอาศัยแรงจากชาวบ้าน จนสามารถสร้างแรงกระเพื่อมจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน ปกปักรักษาผืนป่ากว่าหนึ่งพันไร่ และลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ที่ทำให้เกิดหมอกควันได้ ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี พวกเขาทำได้อย่างไร มีกระบวนการใดเข้ามาหนุนเสริม พบคำตอบได้ใน ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามชม รายการ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. ช่อง NOW26 หรือรับชมออนไลน์ได้ทาง www.now26.tv
--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน ธรรมนูญชุมชนคลองอาราง สัญญา...ต้องเป็น

พบปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านคลองอาราง จ.สระแก้ว ที่ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ร่วมกัน จึงทำให้เกิดการหารือเพื่อเปลี่ยนแปลงให้คนในหมู่บ้าน มีจิตสำนึกในส่วนรวมมากขึ้น จากที่เคยมีวัยรุ่นตั้งกลุ่มทะเลาะวิวาท ปัจจุบันนี้ไม่มีให้เห็น เพราะมีผู้ใหญ่ใหญ่ในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26
--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน ปฏิบัติการพยาธิใบไม้ตับ จ.ร้อยเอ็ด

การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่ไม่ได้รับการปรุงให้ถูกสุขลักษณะของคนภาคอีสานนั้น เป็นที่มาของโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี และคร่าชีวิตคนอีสานมาแล้วหลายราย แต่เพราะคนในชุมชนร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิถีการปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เลยทำให้ชาวบ้าน อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด หมดปัญหาเรื่องพยาธิใบไม้ตับ ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน อาหารในโรงเรียน

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน บ้านโพธิ์รักษ์บางปะกง

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน สมุนไพรสร้างชาติ จ.สระแก้ว

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน ล้างบางสารเคมี จ.อุทัยสวรรค์

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews

ตอน หนองแหน จ ฉะเชิงเทรา

ติดตามรายการ ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง NOW26

--------------------------------------
website : http://www.now26.tv
facebook : https://www.facebook.com/NOW26TV
twitter : https://twitter.com/NOW26_ktnews