ชื่นชมยินดี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ที่ได้รับการประกาศรับรอง จาก The International Society for Quality in Health Care (ISQua) ให้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ให้การต้อนรับ

รูปภาพ