ต่อยอดสมัชชาจังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างสุขภาวะคนเมืองสุโขทัย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

      ภาพข่าว—วันนี้ (17 ต.ค.2555) นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ที่ 1 จากขวา) ร่วมปรึกษาหารือต่อยอดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด โดยมี นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ที่ 1 จาก ซ้าย) และนางพรรณสิริ กุลนาถสิริ นายก อบจ.สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ วิชาการ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการใช้สมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 รวมทั้งเพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับคนเมืองสุโขทัย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9140

รูปภาพ