สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ชื่นชมยินดี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ที่ได้รับการประกาศรับรอง จาก The International Society for Quality in Health Care (ISQua) ให้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ให้การต้อนรับ

Subscribe to สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล