ศูนย์พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน ที่พักพิงผู้ป่วยโควิด19 แห่งใหม่ เน้นการตรวจเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อให้ไว ดูแลให้ทัน ป้องกันควบคุมโรคให้ดี” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

ชุมชนแสมดำได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม การเคหะแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเปิดศูนย์พักพิง พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน รับรองผู้ป่วยโควิด 19
 

ปรีดา แต้อารักษ์


นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สช. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาชน ได้จับมือร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุก ภายใต้แนวคิด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19”  เปิดศูนย์พักพิง พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำแห่งนี้ ซึ่งมีเตียงรองรับประมาณ ๒๗ เตียง และขณะนี้มีผู้ป่วยสีเขียวเข้ามาพักแล้ว จำนวน 11 คน โดยทางศูนย์พักคอยฯ ได้ทำการเชื่อมกับระบบบริการตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะช่วยตัดวงจรการระบาดแล้ว ยังจะช่วยดูแลผู้ติดเชื้อและแก้ปัญหาคนตกค้างตามบ้านและชุมชนได้ โดยจะมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมระดับชุมชน
 

ศูนย์พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ


ตอนนี้เราจำเป็นต้องสร้าง Mini CI กระจายไว้ในชุมชน เพราะสถานการณ์ในตอนนี้คือ การส่งต่อทำได้ล่าช้า คำถามคือ เมื่อเจอผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ เราจะเอาเขาไปอยู่ที่ไหน และเราจะต้องช่วยกันดูแลผู้ป่วยสีเขียวอย่าให้เป็นสีเหลือง เมื่อรู้ว่าติดเชื้อแล้วต้องแยกออกมาให้เร็ว ให้ยาให้เร็ว เราต้องมาช่วยชุมชนทำให้ไวและทำให้ดีเป็นระบบ นพ.ปรีดา กล่าว
 

ปรีดา แต้อารักษ์


นายริขิต ต้นน้อย ประธานนิติบุคคลอาคารชุดของชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เล่าว่า ขณะนี้ชุมชนเอื้ออาทรมีผู้ป่วยอยู่มาก มีทั้งแบบที่สามารถกักตัวอยู่คนเดียวที่ห้องได้ กับส่วนที่จำเป็นต้องหาสถานที่เพื่อแยกตัวออกมาจากครอบครัว ซึ่งทางชุมชนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าการเคหะแห่งชาติให้ใช้ที่ประชุมส่วนกลางของชุมชนเป็นศูนย์พักพิง พักคอย ให้ผู้ป่วยได้ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการเติมกำลังใจให้กันและกัน ผมเชื่อว่าชุมชนสามารถทำได้ถ้าได้รับความรู้ เรามีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ โดยเราต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเพื่อมาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
 

สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถิติของผู้ป่วยพบว่า ร้อยละ 80 มีอาการไม่มาก เราอาจจะตรวจเชิงรุกในชุมชนที่คิดว่ามีความเสี่ยง การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองจะเป็นคำตอบในกทม.
 

ปรีดา แต้อารักษ์

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สช.

โทร. 02-8329141

 

รูปภาพ
ศูนย์พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน ที่พักพิงผู้ป่วยโควิด19 แห่งใหม่