ที่อยู่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
  • ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
  • เลขที่ 88/39 หมู่ 4 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
  • อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • 02 832 9013
  • nhco@saraban.mail.go.th