ศูนย์พักคอย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์พักคอย ชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ เขตบางขุนเทียน ที่พักพิงผู้ป่วยโควิด19 แห่งใหม่ เน้นการตรวจเชิงรุก หาผู้ติดเชื้อให้ไว ดูแลให้ทัน ป้องกันควบคุมโรคให้ดี”

ชุมชนแสมดำได้ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำ” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้นำชุมชนเอื้ออาทรแสมดำ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ภาคประชาชนหนุนตั้ง Community Isolation ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย ‘สมัชชาสุขภาพจังหวัด’ จ่อขยาย ‘นครปฐมโมเดล’ ต้นแบบรับมือโควิด -19 ในพื้นที่

สช.ห่วงสถานการณ์โควิด-19 สั่นคลอนระบบบริการ หนุนภาคประชาชนหนุนช่วยจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation ทั่วประเทศ จ่อใช้กลไกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ “นพ.ประทีป” ระบุ เตรียมขยาย “นครปฐมโมเดล”

Subscribe to ศูนย์พักคอย