ยา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ต้นรักยับยั้งการเติบโตจากเชื้อมะเร็ง

     ...การอักเสบ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้อีกด้วย ดร.ภญ.สุภาวดี กล่าวอีกว่า งานวิจัยเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดเส้นทางใหม่ในการค้นคว้าวิจัยต้นรัก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้ในการแพทย์แผนไทย แผนจีน และอายุรเวช มายาวนาน และผลการวิจัยนี้ ทีมคณะวิจัยได้จดสิทธิบัตรระดับนานาชาติจำนวน 3 ฉบับ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 ฉบับ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลการวิจัยไปต่อ ยอด หาความ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

อภัยภูเบศรเสนอขอภาคีร่วมสร้างเมืองสมุนไพร

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 6 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศรมาตรฐานจีเอ็มพี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

'บัว' สมุนไพรมหัศจรรย์จากท้องน้ำ

     ...แกงส้ม เมี่ยงใบบัว น้ำรากบัว รากบัวเชื่อม ข้าวเหนียวเปียกเม็ดบัว และในองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค หมอแผนไทยสามารถนำทุกส่วนของบัวเข้ายารักษาโรคต่างๆ เช่น เกสรดอกไม้ทั้ง 5 เป็นยาบำรุงหัวใจ ในตำรายาไทยมีการนำบัวมาใช้ปรุงยารักษาโรคต่างๆ อาทิ พิกัดเกสรทั้ง 5 เกสรทั้ง 7 เกสรทั้ง 9 จะมีเกสรดอกบัวเข้ายากับเกสรดอกไม้อื่นๆ มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงหัวใจ เช่น พิกัดเกสรทั้ง 5 ประกอบด้วย เกสรดอกบัว ดอกบุนนาค...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เตือน'ผู้สูงอายุ'ระวัง'ยา'ลวงโลก

     ...ไม่ได้ผลอย่างที่สรรพคุณอวดอ้าง ในงานประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2559 หัวข้อ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมสูงวัย จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี มีเรื่องจริงมาเผย ให้ผู้สูงอายุเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หวั่นTPPกระทบ'ระบบสุขภาพ' สวนทางผลศึกษาปัญญาภิวัฒน์

     ...กับอินโดนีเซีย นายทัฬห ปึงเจริญกุล ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เปิดเผยว่า สถาบันปัญญาภิวัฒน์ไม่ได้มาขอรับฟังความเห็นจากสมาคม ทำให้กังวลว่า การเข้า TPP จะส่งผลกระทบ ต่อผู้ผลิตยาไทยไม่สามารถผลิตยาชื่อสามัญได้ เพราะมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลยา Data Exclusivity ของยาที่มีสิทธิบัตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาจากทางสหรัฐ และสหภาพยุโรป และมีผลให้รัฐบาลต้องจ่ายงบประมาณสาธารณสุขสูงขึ้น แต่หาก...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Subscribe to ยา