เตือน'ผู้สูงอายุ'ระวัง'ยา'ลวงโลก | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ไม่ได้ผลอย่างที่สรรพคุณอวดอ้าง ในงานประชุมสมัชชาผู้บริโภคประจำปี 2559 หัวข้อ ระบบคุ้มครองผู้บริโภคกับสังคมสูงวัย จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี มีเรื่องจริงมาเผย ให้ผู้สูงอายุเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (417)

รูปภาพ
เอกสารแนบ