พบสารเคมีเกษตรกระทบจากแม่ถึงลูกเกษตรกรหญิงตั้งท้องเสี่ยงสุด/เด็กพัฒนาการช้าหยุดสร้างเซลล์สมองใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ * ผลวิจัยการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแม่และทารก พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเกษตรกรมีความเสี่ยงรับสารไกลโฟเสตกว่าหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปถึง 11.9 เท่า และมีความเสี่ยงรับสารพาราควอตมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า ระบุสารอันตราย สามารถส่งต่อถึงทารกในครรภ์ผ่านรกและสายสะดือ ส่งผลกระทบทำให้พัฒนาการช้า ไม่มีการสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ได้ วันที่ 8 พ.ย. ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (500)

รูปภาพ
เอกสารแนบ