การประชุมนานาชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช. จับมือ ม.เว้ เวียดนาม เดินหน้าจัดประชุมวิชาการ HIA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 2 พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย TPP และไข้เลือดออกระดับภูมิภาค

   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ เหงียน เกา ฮุง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมการดำเนินงานตามความร่วมมือจากบันทึกความร่วมมือระหว่าง สช.

ระดมเครือข่ายแนะกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร ผ่านกลไก “ประเมินผลกระทบ”

   สช. จัดประชุมคู่ขนาน ประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน ระดมเครือข่ายภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาชน แนะแนวทางการประเมินผลกระทบ การพัฒนาบุคลากร กลไกสร้างความยั่งยืน ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
 

Subscribe to การประชุมนานาชาติ