สช. จับมือ ม.เว้ เวียดนาม เดินหน้าจัดประชุมวิชาการ HIA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 2 พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย TPP และไข้เลือดออกระดับภูมิภาค | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ เหงียน เกา ฮุง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมการดำเนินงานตามความร่วมมือจากบันทึกความร่วมมือระหว่าง สช. และมหาวิทยาลัยเว้ ในการพัฒนางานวิชาการผ่านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับอาเซียน และการที่มหาวิทยาลัยเว้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อ “The 2nd ASEAN on HIA Conference” โดยปัจจุบันมีการทำการวิจัยร่วมกันใน ๒ หัวข้อสำคัญคือ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) จากนโยบายความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) และ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) จากนโยบายแนวทางการควบคุมลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก โดยมีพื้นที่ศึกษาเปรียบเทียบคือจังหวัดเชียงใหม่และเมืองเว้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุชน ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ นนทบุรี
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ