ไทยเตรียมจัดตั้งเมืองสุขภาพครบวงจรนำร่องจ.ปราจีนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...อำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวดแผนไทยและส...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (622)

รูปภาพ
เอกสารแนบ