ในหลวง รัชกาลที่ 9 ราชันผู้เป็นแบบอย่างแก้ไขปัญหายาสูบ-สร้างสังคมสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ใต้การปกครองในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชันผู้ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย จั่วหัวเกริ่นจาก นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปรียบได้กับเครื่องฉายภาพยนตร์ ที่กำลังเลื่อนม้วนฟิลม์ฉายอดีตให้สังคมได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอีกด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐาน สังคมสุข...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (477)

รูปภาพ
เอกสารแนบ