สังคมสุขภาวะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ถอดบทเรียนจิตอาสาช่วย 13 หมูป่า/ปาบึกขึ้นบก “พลังพลเมืองอาสา สร้างสังคมสุขภาวะ”

   เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 ในงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) มีการเสวนาหัวข้อ “พลังพลเมืองอาสา สร้างสังคมสุขภาวะ” โดยทีมพลเมืองอาสากรณี 13 หมูป่า ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนอาสาสมัครครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสังคมไทย
 

ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

   ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศเดินหน้า น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลักดันการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำต้องนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนให้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ราชันผู้เป็นแบบอย่างแก้ไขปัญหายาสูบ-สร้างสังคมสุขภาวะ

     ...ใต้การปกครองในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชันผู้ยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย จั่วหัวเกริ่นจาก นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปรียบได้กับเครื่องฉายภาพยนตร์ ที่กำลังเลื่อนม้วนฟิลม์ฉายอดีตให้สังคมได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจอีกด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐาน สังคมสุข...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

Subscribe to สังคมสุขภาวะ