สิทธิในวาระสุดท้าย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ป้าเอง มองไปมุมไหนในบ้านเรา...นับเวลาย้อนหลังมามากกว่า 10 ปี ดูเหมือนคำว่า สิทธิ กับ เสรีภาพ ออกจะขึ้นสมอง แม้แต่บรรดาเด็กตัวเล็กตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน เขาก็จะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอยู่เนืองๆ สิทธิที่เขาจะได้ดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์ แช้ตไลน์กับเพื่อน เสรีภาพในการที่เขาจะไปไหนมาไหนด้วยตัวของเขาโดยไม่ต้องมีพ่อแม่เป็นเรือพ่วง รถตู้พ่วงไปด้วย เสรีภาพที่เขาจะแสดงออกเมื่อเขาไม่พึง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (437)

รูปภาพ
เอกสารแนบ